Entertain - นิตยสารบันเทิงต่างประเทศที่ขายดีที่สุดในไทย 
username: password:   | Register

     

:: LOVE LICIOUS ส่งมอบความรู้สึกดีๆ ด้วยหลากหลายเมนู เอส แอนด์ พี Date: 02-Feb-2018 14:22 :: :: LOVE LICIOUS ส่งมอบความรู้สึกดีๆ ด้วยหลากหลายเมนู เอส แอนด์ พี Date: 02-Feb-2018 14:22 :: :: LOVE LICIOUS ส่งมอบความรู้สึกดีๆ ด้วยหลากหลายเมนู เอส แอนด์ พี Date: 02-Feb-2018 14:22 ::
 
One Gift for One Life เรียนรู้ ป้องกัน แบ่งปัน เพื่อผู้หญิงทุกคนที่คุณรัก ระดมทุนซื้อวัคซีนป้องกันเชิ้อไวรัสเอชพีวีให้แก่เด็กและเยาวชนหญิงสถานพินิจแห่งประเทศไทย Date : 2016-08-01 15:25:57
One Gift for One Life เรียนรู้ ป้องกัน แบ่งปัน เพื่อผู้หญิงทุกคนที่คุณรัก ระดมทุนซื้อวัคซีนป้องกันเชิ้อไวรัสเอชพีวีให้แก่เด็กและเยาวชนหญิงสถานพินิจแห่งประเทศไทย
Rating : 0.00 Review : 258 Comment : 0

เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ตอกย้ำการรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยปลอดเชื้อไวรัสเอชพีวี ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูกที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทยเป็นอันดับ 2 ในแต่ละปี ด้วยการจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อจัดซื้อวัคซีน สำหรับป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวี และให้บริการฉีดแก่เด็กและเยาวชนหญิงสถานพินิจแห่งประเทศไทย ในกรุงเทพมหานคร พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูกอย่างถูกต้อง โดยภายในงานมีการเสวนาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคมะเร็งนรีเวช ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชวิทยา และนาวาเอก นายแพทย์ ภานนท์ เกษมศานติ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคมะเร็งทางนรีเวช รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวการต่อสู้กับโรคมะเร็งและวิธีการดูแลสุขภาพจาก 2 นักแสดงชื่อดังอย่าง คุณพิม–พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร และ  คุณแพนเค้ก–เขมนิจ จามิกรณ์ งานจัดขึ้น ณ ลานเอเทรี่ยม 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์

นอกจากการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส HPV แล้ว การระดมจัดหาทุนเพื่อซื้อวัคซีน สำหรับป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคุณวิค–ธีร์รัฐ ว่องวัฒนะสิน เจ้าของแบรนด์ Vickteerut ในการจัดทำกระเป๋า ราคาใบละ 200 บาท และ คุณโรจน์– ภูภวิศ กฤตพลนารา เจ้าของแบรนด์ Issue ในการจัดทำหมวกราคาใบละ 299 บาท โดยสามารถซื้อได้จาก One Gift for One Life Troop ซึ่งจะมีการจัดตั้งบูทจำหน่ายในย่านสำนักงานต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อกระเป๋าและหมวกผ่าน LINE ID: onegiftbags2016 หรือโทร. 087-365-5973 ตั้งแต่วันนี้หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ หัวหน้าสาขาวิชามะเร็งนรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “โรคมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ทั้งจากการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวี มีประสิทธิภาพป้องกันได้ถึงร้อยละ 70 ของเชื้อก่อมะเร็งปากมดลูก อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้หญิงไทยยังต้องเผชิญกับโรคมะเร็งชนิดนี้มากถึง  8,184 คน ต่อปี  ดังนั้น เราจึงต้องเร่งสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ให้มากยิ่งขึ้นก่อนที่จะสายเกินไป อีกทั้งยังมีผู้หญิงอีกเป็นจำนวนมากที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรค รวมถึงขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเข้าถึงการป้องกันอย่างถูกวิธี ทางสมาคมฯ จึงได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดโครงการ “One Gift for One Life เรียนรู้ ป้องกัน แบ่งปัน เพื่อผู้หญิงทุกคนที่คุณรัก” ขึ้น เพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก และเผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มผู้หญิงที่ขาดแคลนให้สามารถเข้าถึงการป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีได้ โดยโครงการนี้จะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่เด็กและเยาวชนหญิงในสถานพินิจเขตกรุงเทพมหานครก่อนขยายความช่วยเหลือไปสู่ในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยคาดว่าจะมีเด็กและเยาวชนหญิงที่สามารถเข้าถึงการบริการนี้ได้กว่า 200 คน”

ด้าน นาวาเอก นายแพทย์ภานนท์ เกษมศานติ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคมะเร็งทางนรีเวช กล่าวถึงการอาการบ่งชี้เกี่ยวกับโรคมะเร็งนรีเวชว่า “ผู้หญิงทุกคนมีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งทางนรีเวช จึงควรหมั่นสำรวจตัวเองอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งการพบสูตินรีแพทย์ หากพบสิ่งผิดปกติอันใดก็ควรรีบไปพบแพทย์ในทันที เพื่อการวินิจฉัยต่อไป หรืออาจป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งต่างๆ เช่น มะเร็งปากมดลูก ที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทยเป็นอันดับต้นๆ” นาวาเอก นายแพทย์ภานนท์ เกษมศานติ์ กล่าวเสริมว่า “ปัจจุบันมีเราต้องสูญเสียผู้หญิงจากมะเร็งปากมดลูกสูงถึง 4,513 คน ต่อปี ทั้งๆ ที่เป็นมะเร็งที่ป้องกันได้ เนื่องจากยังมีผู้หญิงที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอย่างถูกต้อง หากผู้หญิงเหล่านี้ได้รับความรู้ในการการป้องกันอย่างถูกต้องแล้ว จะลดโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกได้”

ปัจจุบัน หลากหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา และกลุ่มประเทศในสแกนดิเนเวียได้ให้วัคซีนเอชพีวีแก่เด็กหญิงอายุ 11-12 ปีทุกคนมายาวนานถึง 10 ปี จากงานวิจัยที่ติดตามผลการให้วัคซีนเอชพีวี ล่าสุดพบว่า  วัคซีนสามารถลดการติดเชื้อเอชพีวีที่ก่อโรคที่พบบ่อยทั้งหูดอวัยวะเพศ และมะเร็งปากมดลูกได้ถึงร้อยละ 90 และลดการเกิดรอยโรคก่อนมะเร็งได้ถึงร้อยละ 85 จะเห็นว่าเชื้อไวรัสเอชพีวี เป็นเชื้อไวรัสที่แพร่ติดต่อกันได้ง่ายมาก ขณะที่วิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในการช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเอชพีวี ดังนั้น การเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจที่ถูกต้องและการได้รับการป้องกันจากวัคซีนจึงเป็นเรื่องสำคัญในการช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก

 


::Comment::

::::::::: ไม่มีการ Comment :::::::::::ส่วนแสดงความคิดเห็น::

----------Login ก่อนทำการ Comments----------::Top View::
News View

Thailand Box Office 14-17 ส.ค....
19,714

Thailand Box Office 11-14 ธ.ค....
18,741

Thailand Box Office 8-11 ม.ค. ...
18,216

Thailand Box Office 22-25 พ.ค....
18,196

Thailand Box Office 10-13 เม.ย...
18,149

Thailand Box Office 25-28 ธ.ค....
18,117

Thailand Box Office 21-24 ส.ค...
17,875

เผยเรื่องย่อ “ตำนานสมเด็จพระนเ...
17,794

Thailand Box Office 2-5 ม.ค. 2...
17,789

Thailand Box Office 13-16 ก.พ....
17,693

“ชั่วฟ้าดินสลาย” จัดรอบพิเศษ ...
16,949

Hercules...
12,381

ESCAPE PLAN / แหกคุกมหาประลัย...
12,336

Thailand Box Office 3-6 เม.ย. ...
11,570

สรุปให้ฟังอีกที 20 อันดับหนังท...
8,332